m e t r o p o l i . f i

Metropoli-info

Metropoli.fi on uutisportaali, josta löytyy Helsingin, Espoon ja Vantaan alueiden uutisia, tapahtumia ja tiesääkuvia. Mobiiliversiossa tiesääkuvat löytyvät valikosta erikseen.
Tarkemmat tiesäätiedot löydät esimerkiksi tiesää.fi verkkopalvelusta.

Klikkaamalla valikossa näkyviä kaupunkien nimiä pääset katsomaan niiden uutisia ja tapahtumia.

Uutisportaali metropoli.fi on yksityisen henkilön toteuttama palvelu. Kaupungeilta on saatu lupa tietojen julkaisemiseen.

Metropoli.fi-sivustolla ei ole kaupallisia mainoksia.

Teknisistä syistä johtuen verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. Metropoli.fi-sivuston ylläpito ei vastaa internet-sivujensa käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta tai haitasta.

Suunnittelu ja toteutus:
Marko Kauppinen

Huumori kevennyksiä löytyy osoitteesta www.parhaatvitsit.com


puhelinnumero

Metropoli.fi käyttää seuraavia uutislähteitä:
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki
Visit Helsinki