m e t r o p o l i . f i

Helsingforsarna kom med enorm mängd förslag till deltagande budgeteringen
17.12.2018 11:32 www.hel.fi

Standardiserade sjuklighetsindex för distrikten i Helsingfors 2017
14.12.2018 12:29 www.hel.fi

Serviceavbrott 15-16.12 på webbplatsen hel.fi
14.12.2018 06:00 www.hel.fi

Fullmäktige beslutade om Mejlans villaområde, utvidgning av Myllypuron peruskoulus skolhus och åtgärder med anledning av utvärderingsberättelsen
13.12.2018 10:12 www.hel.fi

Toppartister uppträder på nyår på Senatstorget i Helsingfors
13.12.2018 08:00 www.hel.fi

Luckan i Helsingfors flyttar till större utrymmen
12.12.2018 15:02 www.hel.fi

Fullmäktige beslutar på onsdag om detaljplanen för Mejlans villaområde
12.12.2018 06:00 www.hel.fi

Fickbroschyren Helsingfors i siffror fick nytt innehåll och form 2018
11.12.2018 13:18 www.hel.fi

Helsingfors stad säljer stadsmiljösektorns byggnad till en internationell fastighetsplacerare
11.12.2018 13:42 www.hel.fi

Information om den upplevda kvaliteten på inomhusluften erhölls av undervisningspersonal på Helsingfors grundskolor
11.12.2018 10:50 www.hel.fi