m e t r o p o l i . f i

Helsinfors borgmästare träffar sin kollega i Stockholm
15.12.2017 12:51 www.hel.fi

Höstterminens kursutvärderingar
15.12.2017 11:06 www.hel.fi

Helsingfors – experternas stad
15.12.2017 09:14 www.hel.fi

Priset på mobilbiljetter sänks och nattaxan upphör
15.12.2017 09:38 www.hel.fi

Busslinjerna i Drumsö, Lövö och Granö förnyas 3.1.2018
15.12.2017 07:00 www.hel.fi

Stadsfullmäktige beslutade om utlåtande om regeringens valfrihetslagförslag
14.12.2017 11:43 www.hel.fi

Vårens nyheter och drop-in-kurser på Arbis
13.12.2017 16:30 www.hel.fi

Stadsfullmäktige sammanträder för att behandla vårdreformen
13.12.2017 08:00 www.hel.fi

Livlig vecka för nyöppnade International House Helsinki
12.12.2017 13:26 www.hel.fi

Helsingfors nyår firas på Medborgartorget
12.12.2017 10:00 www.hel.fi