m e t r o p o l i . f i

Arbete främjar invandrarnas välmående och kulturella inlärning – sysselsättningens hinder bör avlägsnas
20.06.2018 11:17 www.hel.fi

Utvärderingsberättelsen och bokslutet på stadsfullmäktiges lista
20.06.2018 11:14 www.hel.fi

Sommarens öppettider vid infodisken vid sektorn för fostran och utbildning
20.06.2018 10:49 www.hel.fi

Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under midsommar
19.06.2018 14:23 www.hel.fi

Hälften av helsingforsarna i arbetsför ålder har högskoleutbildning
18.06.2018 15:36 www.hel.fi

Staden samlar in också invånarnas åsikter för att utveckla turismen
18.06.2018 13:23 www.hel.fi

Ny underjordisk värmepumpsanläggning utnyttjar spillvärme
18.06.2018 11:37 www.hel.fi

Helsingfors får landets första solpanelbänkar
15.06.2018 08:23 www.hel.fi

Mycket att göra i sommarstaden
15.06.2018 07:56 www.hel.fi

Delta i foto- och videotävlingen Nytt i Helsingfors
14.06.2018 09:02 www.hel.fi